Espai Natural Protegit

Cassà, porta a les Gavarres

El massís de les Gavarres, unes muntanyes de formes arrodonides i suaus que Josep Pla va definir com a “elefantíaques”, representa un paisatge que s’estén per una vintena de municipis i forma un gran arc entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès. 

Les muntanyes són molt antigues i presenten un relleu molt suau, modelat per torrents i rieres, alhora que una gran diversitat d’ambients que ofereix refugi a nombroses espècies vegetals i animals. L’hàbitat més representatiu és sens dubte el de les suredes, uns ecosistemes humanitzats, dominats per les alzines sureres, però amb presència també d’alzines, roures, pins i brolles, molt característic d’aquestes contrades. De fet, l’activitat surera ha modelat en gran part tota la superfície del massís, com també la vida, l’economia i les tradicions de les poblacions que en formen part.
Per la seva posició, Cassà de la Selva és una magnífica porta d’entrada en aquest espai natural protegit, que des de l’any 1992 està qualificat com a Espai d’Interès Natural i des del 2007 s’inclou a la Xarxa Natura 2000. Nombrosos senders i camins parteixen del poble i s’endinsen a les Gavarres, formant una xarxa d’itineraris que us permetran descobrir el ric patrimoni natural i cultural que s’hi amaga. 

Aquest patrimoni cultural és ric i divers. Entre les restes arqueològiques més rellevants de les Gavarres figuren diversos monuments funeraris prehistòrics, alguns dels quals es troben dins del terme municipal de Cassà. També hi trobem poblats ibèrics com el de Puig del Castell, dins del terme de Cassà, diversos castells, masies i molins medievals. El patrimoni religiós compta amb restes d’esglésies preromàniques, ermites, esglésies i monestirs. El massís té també un gran interès etnològic, tal com evidencien les abundants feixes, pous de glaç, masies, forns d’obra, molins, camins o fonts que hi podem trobar.

Finalment, i dins del terme municipal de Cassà de la Selva, s’hi troba la finca pública de Can Vilallonga. Aquesta finca, gestionada pel Consorci de les Gavarres, és un exemple de gestió sostenible de l’espai. Situada al bell mig de les Gavarres, hi podreu descobrir les activitats tradicionals lligades a l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, a més d’un ric patrimoni lligat a la gestió de l’aigua, que inclou diversos aqüeductes d’època moderna.
Image

Història

Les restes d’època paleolítica, neolítica, de l’edat del bronze, ibèriques i romanes que s’escampen pel terme municipal de Cassà fan palesa l’antiguitat dels seus assentaments humans.
Image

Vila Surera

Cassà és una vila marcada per la manufactura del suro, un element que ha conformat el paisatge, l’economia i les tradicions del poble i de tot el territori.
Image

Terra de Músics

Cassà és de fa més de cent anys una terra de músics. S'ha convertit en un referent de concerts i activitats culturals vinculats a la música tradicional i moderna.
Image
Image
© Cassà Destapa els Sentits